Tài chính – Ngân hàng

Th5
16

VÌ SAO CHƯA TỪNG CÓ NGÂN HÀNG NÀO PHÁ SẢN TẠI VIỆT NAM?

Đối với doanh nghiệp làm ăn thua lỗ sẽ bị phá sản là bình thường, nhưng cũng là doanh nghiệp nhưng trong lịch sử Việt Nam dù ngân hàng cũng làm ăn thua lỗ nhưng chưa từng có ngân hàng nào bị phá sản. Ngân hàng được xem là lĩnh vực rất nhạy cảm, sự […]

Th5
16

TÍNH LÃI NHƯ THẾ NÀO THÌ CÓ LỢI CHO NGƯỜI ĐI VAY

Nhiều người đi vay tiền thường chỉ chú trọng vào việc lãi suất là bao nhiêu? Ngân hàng nào cho vay với lãi suất thấp hơn mà chưa thực sự biết tính lãi như thế nào có lợi cho mình. Hiện nay các ngân hàng thường tính lãi theo 2 hình thức: tính lãi theo […]

Trang 2 trên 212