tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng

Th7
05

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng

Công ty TNHH tư vấn và đầu tư CasHana là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực hỗ trợ các giải pháp tài chính ngắn hạn tại Hà Nội. Để đáp ứng lại sự phát triển và mở rộng mạng lưới thêm nhiều chi nhánh TÀI CHÍNH CASHANA cần tuyển dụng : Vị trí: Nhân […]

By hana | Tuyển dụng