Tôi không nhận được thông tin phê duyệt khoản vay được duyệt từ Hana. Tôi phải làm gì?

Vui lòng liên hệ bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng của Hana để được hỗ trợ:

  • Hotline: 1900.0279
  • E-mail: info@taichinhhana.com