Tôi có thể đăng ký vay tại các tỉnh thành nào?

Hiện tại, dịch vụ Hana áp dụng cho các khách hàng đang sống và làm việc tại Thành phố Hà Nội.
Hana sẽ nhanh chóng được triển khai cho khách hàng tại các tỉnh thành khác trong thời gian sớm nhất.