Tôi cần chuẩn bị những thủ tục, giấy tờ gì?

1. Chứng minh nhân dân gốc
2. Bằng lái xe/ Hộ khẩu/ Hộ chiếu
3. Một trong những giấy chứng minh thu nhập (cung cấp hơn 1 giấy tờ để được đảm bảo hơn):
• Phiếu lương
• Bảng sao kê lương
• Sao kê tài khoản ngân hàng có thông tin thu nhập
• Giấy xác nhận công việc/ Hợp đồng lao động (có ký tên và đóng dấu của người sử dụng lao động)
• Thẻ bảo hiểm y tế được cấp bao gồm tên của Công ty nơi khách hàng làm việc
• Thẻ NV bao gồm tên và thương hiệu/ logo Công ty và hình, tên Khách hàng
• Thẻ ATM cùng với sao kê 1 tháng lương

4. Điện thoại di động (thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Khách hàng)