Mất bao lâu để nhận được giải ngân khoản tiền vay?

Chậm nhất chỉ 1 giờ sau phê duyệt, bạn sẽ nhận được tiền vay của mình.