Làm sao để biết tôi đã được giải ngân hay chưa?

Khi được giải ngân, bạn sẽ nhận được tin nhắn từ Hana