Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là gì? Công thức tính?

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là gì? Công thức tính hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cụ thể như thế nào?. Bài viết hôm nay Tài Chính HaNa sẽ làm rõ cho khách hàng những vấn đề này. Cùng theo dõi bài viết ngay dưới đây nhé.

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là gì?

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn hay còn gọi là hệ số khả năng thanh toán hiện thời – current ratio cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn được bù đắp bằng bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn, vì vậy đây là chỉ tiêu phản ánh tổng quát nhất khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để thanh toán nợ ngắn hạn cho DN. 

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là khả năng tài chính mà doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu thanh toán nợ cho cá nhân, tổ chức có quan hệ cho doanh nghiệp vay hoặc nợ.

Năng lực tài chính tồn tại dưới hình thức tiền mặt (tiền mặt, tiền gửi …), khoản phải thu từ các cá nhân sở hữu doanh nghiệp và tài sản có thể chuyển thành tiền mặt như hàng hoá, thành phẩm, hàng hoá để bán.

Xem thêm: Giải pháp bảo vệ tài chính không phải ai cũng biết

Các khoản nợ của doanh nghiệp có thể là các khoản vay ngân hàng, nợ tiền bán hàng hoặc hàng hóa cho người bán hoặc người mua trước, Các khoản thuế chưa phải trả cho Ngân hàng Nhà nước, số tiền chưa thanh toán.

Hệ số khả năng chi trả ngắn hạn được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ ngắn hạn của công ty như nợ và nợ trong các tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp như tiền mặt, hàng tồn kho.

Công thức tính hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Công thức tính hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Chỉ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn này càng cao thì chứng tỏ khả năng các khoản nợ ngắn hạn sẽ được thanh toán kịp thời.

current ratio < 1 nghĩa là tài sản ngắn hạn không đủ bù đắp cho nợ ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = 1 chứng tỏ tài sản ngắn hạn vừa đủ bù đắp các khoản nợ ngắn hạn cho DN và DN có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, tuy nhiên trong thực tế, nếu chỉ tiêu này ở mức 1 thì  khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của DN  cũng vẫn rất mong manh.

Nhà phân tích cần so sánh độ lớn các chỉ tiêu này giữa các kì và với các DN khác cùng ngành hoặc trung bình ngành để đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của DN. Vì không có một mức chuẩn cho độ lớn của chỉ tiêu này.

Theo công thức trên, khả năng thanh toán của doanh nghiệp sẽ tốt nếu tài sản hiện tại và đầu tư ngắn hạn di chuyển theo xu hướng tăng và nợ ngắn hạn được chuyển theo xu hướng giảm; hoặc đang di chuyển theo cùng một xu hướng, nhưng tốc độ tăng trưởng của tài sản hiện tại và đầu tư ngắn hạn lớn hơn tốc độ tăng trưởng của nợ ngắn hạn; hoặc cả hai đều đi cùng hướng, nhưng việc giảm vốn lưu động và đầu tư ngắn hạn thấp hơn tỷ lệ nợ ngắn hạn. Tuy nhiên, có một sự mâu thuẫn ở đây:

Thứ nhất, khả năng thanh toán ngắn hạn của DN phản ánh tình trạng tài chính của DN, không thể nói đơn giản là tình hình tài chính của doanh nghiệp là tốt nếu khả năng thanh toán ngắn hạn lớn.

Thanh khoản ngắn hạn lớn có thể là do: các khoản phải thu (tức là không thu hồi hoặc không thể thu hồi được) lớn, hàng tồn kho lớn, hàng hoá thành phẩm không thể bán không đối lưu), có nghĩa là, có thể có một lượng lớn.

Tài sản cổ phiếu lớn, phản ánh việc sử dụng không hiệu quả tài sản, vì họ không huy động được lợi nhuận … Và sau đó khả năng thanh toán của doanh nghiệp sẽ không cao nếu không Để nói là không thể trả.

Thứ hai, tài sản ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn có thể được hình thành từ các khoản cho vay dài hạn như trả trước cho người bán; hoặc hình thành từ các khoản nợ khác (như tiền gửi, thế chấp …) hoặc hình thành từ vốn chủ sở hữu. Vì vậy, các khoản vay ngắn hạn của các doanh nghiệp nhỏ, nhưng nợ dài hạn và các khoản nợ lớn khác. Nếu bạn lấy tổng tài sản hiện tại chia cho nợ ngắn hạn để thể hiện khả năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp thì cũng không khác gì loại nợ để trả nợ vay.

Vì vậy, không lớn như có thể. Tính hợp lý của yếu tố này phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư (như kinh doanh) tổng tài sản, hệ số cao và ngược lại.

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Quantri.vn Biên tập và hệ thống hóa)

Khi đã có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, bạn hoàn toàn có thể tự tin vay tiền và trả nợ. Có thể tìm hiểu qua về vay tiền đi du lịch nếu muốn tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ trong mùa hè này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *