DỊCH VỤ TỐT

Tôi kinh doanh của hàng quần áo nên vào dịp tết nhu cầu tăng lên rất cao. Tôi phải lấy nguồn hàng lớn nhưng thiếu vốn nên đã tìm đến TÀI CHÍNH HANA. Tôi chỉ vay trong thời gian 1 tháng nên mong muốn làm hồ sơ đơn giản. Hana hỗ trợ vay tiền giải ngân trong ngày với các giấy tờ tôi sẵn có. Tôi rất hài lòng về dịch vụ vay tiền tại công ty và phòng cách phục vụ của nhân viên Hana.